10/14/2016T10/14/2016

Macam-macam Skala Peta Materi Geografi

/* kode iklan */
/* kode iklan */
a. Pengertian

Skala peta ialah perbandingan jarak antara dua titik peta dengan jarak yang sebenarnya dilapangan secara mendatar. Skala peta berfungsi sebaik memberi keterangan mengenai besarnya pengecilan atau redusi peta tersebut dari yang sesungguhnya

b. Macam-macam skala Peta

Skala peta dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu sebagai berikut.

1) Skala Pecahan (Numeral Scale)

Skala pecahan dinyatakan dalam rumus:

Contoh:

Pada suatu peta tertulis skala 1:1.000.000. Ini berarti jarak 1 cm dalam peta mewakili 1.000.000 cm atau 10 km dalam lokasi sesungguhnya.

2) Skala Inci (Inci to Mile Scale)

Skala inci yaitu skala yang menunjukkan jarak 1 inci di peta sama dengan sekian mil di lapangan.

Baca juga:
  1. Pengertian Peta dan Jenis-jenis Peta Materi Geografi - Baru!!
  2. Proyeksi Peta Materi Geografi - Baru!!
Contoh:

Pada suatu peta tertulis skala 1 inc 4 miles. Ini berarti 1 inci di dalam peta mewakili 4 mil di lapangan.
3) Skala Grafik (Graphic Scale)

Skala grafik yaitu skala yang ditunjukkan dengan garis lurus, yang dibagi menjadi beberapa bagian dengan panjang yang sama. Pada setiap bagian menunjukkan satuan panjang yang sama pula.

Contoh:

1 cm 1 km Ini artinya jarak 1 cm dalam peta sama panjangnya dengan 1 km dalam lokasi sesungguhnya.Selain jenis di atas, skala peta menurut besar kecilnya dapat dibagi lagi menjadi beberapa macam,
yaitu:

a) skala teknik, yaitu skala antara 1 ;100 s.d. 1 ;5.000,

b) skala besar, yaitu skala antara 1; 5.000 s.d. 1; 250.000,

c) skala medium, yaitu skala antara 1; 250.000 s.d. 1:500.000,

d) skala kecil, yaitu skala antara 1:500.000 s.d. 1; 1.000.000.

Terimakasih telah membaca Macam-macam Skala Peta Materi Geografi
/* kode iklan */

jangan lupa iklannya diklik ya, to "Macam-macam Skala Peta Materi Geografi"

Post a Comment